Termeni şi condiţii

Professional Translations este o companie de traduceri şi interpretariat organizată şi înregistrată conform legilor României cu sediul pe strada Ioan Plavoşin nr. 12, 300350 Timişoara, România.

Declaraţiile, datele, informaţiile şi materialele conţinute în acest site sunt furnizate ca îndrumar, în scopul unic de a oferii informaţii de bază care să permită persoanelor interesate să evalueze profilul companiei Professional Translations, şi nu constituie în nici un caz vreo promisiune.

Transmisia şi recepţia datelor de la şi către acest site nu se face cu intenţia de a solicita sau de a stabili o relaţie de tip furnizor-client între Professional Translations şi orice persoană fizică sau juridică.

Professional Translations nu a autorizat emiterea nici unei declaraţii şi/sau informaţii, explicite sau implicite, cu privire la Professional Translations, altele decăt cele conţinute în acest site şi nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune care s-ar putea ivi din bazarea deciziilor pe declaraţiile şi/sau informaţiile continute în acest site şi care au fost aprobate de Professional Translations numai în scopuri de informare generală.

Informaţiile, datele şi declaraţiile din secţiunile "Întrebari frecvente" şi/sau "Blog" sunt actualizate în cazurile în care acestea sunt disponibile, iar aceste date sunt supuse revizuirilor ulterioare.

Professional Translations nu emite nici un fel de declaraţii sau garanţii, explicite sau implicite, cu privire la acurateţea sau integritatea informaţiilor, datelor şi declaraţiilor cuprinse în secţiunile "Întrebari frecvente" şi/sau "Blog" a acestui site. Orice persoană care consultă aceste sectiuni recunoaşte ca nu şi-a bazat deciziile pe Professional Translations în legatură cu datele, informaţiile şi declaraţiile conţinute în secţiunile respective. Orice persoană care doreşte să ia o decizie pe baza informaţiilor conţinute în aceste secţiuni va efectua propriile sale cercetări, analize şi prognoze ale acurateţei sau integrităţii acestor informaţii, date şi declaraţii.

Professional Translations nu emite nici un fel de declaraţii sau garanţii, explicite sau implicite, cu privire la raportul generat de softul pentru autoevaluare care are caracter informativ. Orice persoană care doreşte să ia o decizie pe baza raportului generat în această sectiune va efectua propriile sale cercetări, analize şi prognoze ale acurateţei sau integrităţii acestui raport.

Professional Translations autorizează descărcarea şi stocarea strict temporară a uneia sau mai multor pagini ale acestui site în scopul studierii şi consultării site-ului, iar reproducerea, copierea, imprimarea pentru distribuire şi în scopul reţinerii permanente, stocarea permanentă sau utilizarea în orice mod a informaţiilor conţinute în acest site în alte scopuri decăt informarea generală sunt strict interzise, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul scris prealabil al companiei Professional Translations.

Comunicaţiile electronice prin intermediul acestui site către şi de la Professional Translations nu sunt securizate si în consecinţă compania nu garantează şi nu acceptă nici o responsabilitate pentru orice daune ce ar putea apărea în legatură cu confidenţialitatea acestor comunicaţii. Professional Translations nu acceptă nici o responsabilitate pentru conţinutul site-urilor externe care conţin legături către acest site sau către care conţine acest site legături.

© 2008-2011 Professional Translations. Versiunea 3.0. Toate drepturile rezervate. Server-ul care găzduieste acest site se află în Timişoara, România.

Lucrările de art şi design conţinute de acest site sunt proprietatea Professional Translations, Timisoara. Reproducerea în orice mod a lucrărilor de artă sau design de pe acest site fără permisiunea expresă a autorului este interzisă şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Noutăţi

Referinţe

  • "Colaborăm de aproximativ un an cu firma Professional Translations SRL, timp în care am avut prilejul să ne convingem în mod repetat atât de profesionalismul cu care au fost elaborate traducerile din domeniul tehnic, comercial şi juridic din şi în limba germană şi engleză, cât şi de promptitudinea cu care au fost onorate comenzile noastre. Nu în ultimul rând am apreciat amabilitatea personalului firmei.

    Prin urmare recomandăm cu convingere colaborarea cu firma Professional Translations SRL."

    Asistent Comercial - companie multinaţională

Newsletter