Traduceri Rusă

Traduceri Rusă

 

Traduceri specializate limba Rusă

Limba Rusă este cea mai veche și cea mai răspândită dintre limbile slave. Lingviștii și istoricii s-au aventurat în tainele descoperirii originilor limbii Ruse și au ajuns până în anii 3.500 î.e.n când indo-europenii au început să se separe în comunități bazate pe dialecte lingvistice. Treptat, odată cu accentuarea acestei separări, triburileși-au căutat și spații geografice distincte în care să se dezvolte în comunități mai mari și mai puternice.

Triburile slave au decis să devină independente din punct de vedere lingvistic, așa că și-au dezvoltat propria limbă, proto-slava și s-au stabilit în partea estică a Europei de unde au început să se extindă. În secolul al cincilea î.e.n, vorbitorii de proto-slavă s-au separat în trei grupuri: vestic, estic și sudic, fiecare grup având particularitățile sale lingvistice și culturale.

Treptat, a apărut Rusa, limbă a culturii, datorită puterii și, în același timp a flexibilității cuvintelor dar și a frazelor, reușind să inspire și să ofere libertate de creație unor scriitori de geniu ca Dostoievski, Tolstoi și mulți alții.

Din punctul de vedere al traducerilor, limba Rusă presupune o serie de provocări mai ales la nivelul comunicării scrise, unde din cauza utilizării alfabetului chirilic este nevoie de contribuția unui traducător sau a unei echipe de traducători vorbitori nativi ai limbii. Indiferent cât este de aprofundat studiul Rusei ca limbă străină, subtilitățile de limbaj și de scriere pot fi sesizate și adaptate în timpul derulării procesului de traducere astfel încât rezultatul să se încadreze în rigorile de calitate Professional Translations.

Traducătorii noștri pentru proiectele în și din Rusă, cu expertiză în principalele domenii tehnice și specializate, susținuți de sistemul de management al proiectelor, dar și de uneltele automate de traducere, ne oferă posibilitatea de a răspunde prompt la solicitările dumneavoastră care includ limba Rusă. 


Traduceri Rusă-Română

Rusia este una dintre cele mai importante economii la nivel global, fiind inclusă și în grupul țărilor emergente cu cel mai mare boom economic în plină criză, grupul BRIC (Brazilia, Rusia, India și China). Acest statut a dus economia țării la un statut global, ceea ce a generat și o nevoie de comunicare mai intensă în limbile tuturor țărilor care au legături economice, politice și culturale cu Rusia.

Printre aceste țări este și România, de aceea înregistrăm frecvența proiectelor pentru această combinație de limbi ca fiind una care ne permite și ne obligă să ne dezvoltăm constant în vederea optimizării procesului de traducere și îmbunătățire a expertizei traducătorilor, mai ales pe domeniile tehnice. Rusia este în primul rând o putere energetică, în permanentă dezvoltare pe acest sector, de aceea majoritatea proiectelor sunt din domeniile tehnice conexe sectorului energetic.

Odată ce un proiect de traducere care vizează combinația de limbi Rusă-Română, intră în procesul nostru de management al traducerii, acesta va intra în responsabilitatea unui manager de proiect experimentat care va distribui munca propriu-zisă de traducere către un traducător sau către o echipă de traducători, ținând cont de volumul de cuvinte traduse, de domeniul specializat din care face parte documentul sursă, cât și de nivelul de dificultate. Toate aceste elemente specifice sunt luate în considerare tocmai pentru a ne asigura nu doar de calitatea traducerii finale, ci și de realizarea ei în cel mai scurt timp posibil.


Traduceri Română-Rusă

Pentru această combinație de limbi lucrăm doar cu traducători specializați vorbitori nativi de Rusă astfel încât să putem asigura precizia la nivelul sensului. Datorită particularităților lingvistice și culturale, Rusa prezintă, de multe ori o serie de provocări atunci când este în rolul limbii țintă. De aceea, contribuția unui traducător nativ este esențială pentru ca transferul de sens și de conținut din Română în Rusă să se realizeze la cel mai înalt nivel de precizie.

Punem accent pe competențele specifice ale traducătorilor, de aceea, pe lângă aptitudinile lingvistice, urmărim, în procesul nostru de recrutare și selecție, o serie de competențe specifice care țin de nivelul de pregătire specializată. Traducătorii noștri care lucrează la proiectele pentru combinația de limbi Română-Rusă dețin și o expertiză specializată în domeniul în care traduc. Astfel un proiect care ține de domeniul traducerilor medicale va fi atribuit întotdeauna unui traducător cu expertiză în domeniul medical.

Professional Translations pune accent pe promptitudine și precizie, de aceea fiecare proiect pe care ni-l încredințați pe combinația de limbi Română-Rusă, sau pe orice altă combinație formată din oricare dintre cele 40 de limbi din portofoliul nostru va beneficia de toată atenția specialiștilor noștri astfel încât să se încadreze în standardele de calitate pe care ni le-am propus.

Noutăţi

Referinţe

  • "Colaborăm de aproximativ un an cu firma Professional Translations SRL, timp în care am avut prilejul să ne convingem în mod repetat atât de profesionalismul cu care au fost elaborate traducerile din domeniul tehnic, comercial şi juridic din şi în limba germană şi engleză, cât şi de promptitudinea cu care au fost onorate comenzile noastre. Nu în ultimul rând am apreciat amabilitatea personalului firmei.

    Prin urmare recomandăm cu convingere colaborarea cu firma Professional Translations SRL."

    Asistent Comercial - companie multinaţională

Newsletter