Traduceri automotive

Traduceri automotive

 

Traduceri specializate automotive

Professional Translations vine cu o propunere de servicii de traduceri specializate pentru domeniul automotive concepute în funcție de nevoile specifice ale acestui sector. Serviciile de traduceri propuse sectorului automotive trebuie să ofere nu doar o calitate ireproșabilă a documentelor traduse livrate către clienți, ci presupun și termene de realizare foarte scurte.

Astfel, prin intermediul unui proces de traducere optimizat pentru sectorul automotive, traducători cu expertiză atât în ceea ce privește particularitățile lingvistice, cât și tehnice ale sectorului și manageri de proiect cu abilități foarte bune de gestionare a sarcinilor și a timpilor de realizare pentru fiecare etapă a ciclului de proiect, Professional Translations este unul dintre cei mai performanți furnizori de servicii de traducere pentru domeniul automotive.

 

Tehnologie specializată automotive

Toate domeniile traducerilor tehnice specializate presupun un grad înalt de precizie al traducerii, iar sectorul automotive nu face excepție. Respectarea terminologiei specifice și păstrarea fidelității sensului este un punct cheie în asigurarea calității serviciilor de traducere. De aceea folosim unelte automate de traducere, cum ar fi memoriile de traduceri care permit respectarea fidelă a terminologiei, ceea ce asigură uniformitatea documentelor pentru clienții din domeniul automotive cu nevoi de traducere permanente.

Memoriile de traducere presupun stocarea glosarelor terminologice și a formulărilor utilizate într-un sector anume, pentru un client anume, fapt care facilitează realizarea de traduceri prin păstrarea și utilizarea terminologiei și a formulărilor pentru mai multe proiecte. Astfel se diminuează timpii de realizare, iar cum sectorul automotive este unul dinamic, rapiditatea în livrarea unor servicii de traducere calitative reprezintă un punct forte esențial al agenției noastre.

Bineînțeles, tehnologia nu poate face față tuturor elementelor unui proiect de traducere. Ea vine ca suport pentru traducător, îi facilitează munca propriu-zisă la proiect, dar contribuția umană, trecerea documentelor prin filtrul lingvistic al unui traducător specializat este de fapt elementul din ansamblul proceselor proiectului care contribuie decisiv la calitatea documentelor țintă.

Proiectul dumneavoastră din domeniul automotive va beneficia de atenția deosebită a unor traducători specializați. Competențele lingvistice și expertiza pe care traducătorii noștri o au în acest domeniu sunt susținute de uneltele automate de traducere, ceea ce ne permite să păstrăm un grad înalt de competitivitate a serviciilor pe care le oferim.

 

Traducători specializați în domeniul automotive

Traducătorii noștri care lucrează exclusiv pentru domeniul automotive cunosc în profunzime  terminologia specifică, dar și aspectele tehnice legate de procesele de producție sau chiar în ceea ce privește reglementările legale din domeniu. Traducătorii noștri sunt recrutați după ce fac proba competențelor pe care le au în domeniul lor de specialitate. Odată recrutați, dacă nu au destulă experiență pentru a lucra la proiecte complexe, li se atribuie traduceri cu un grad mai mic de dificultate.

Gradul de dificultate al proiectelor atribuite unui traducător crește direct proporțional cu experiența acumulată în sectorul de specializare. Acest proces gradual de dezvoltare a competențelor traducătorilor este un punct al strategiei noastre de calitate. Niciodată un proiect cu cereri complexe nu va fi atribuit unui traducător care nu are experiența necesară pentru a oferi o traducere care să se ridice la nivelul exigențelor, chiar dacă este un specialist desăvârșit.

Traducătorii noștri sunt implicați în mai multe faze ale proiectului, dincolo de munca propriu-zisă de traducere. Expertiza pe care o au în domeniu îi recomandă și pentru realizarea glosarelor terminologice, în cazul în care clientul nu are un astfel de document pregătit. Odată realizat, acest glosar este discutat cu clientul pentru a ne asigura ca înainte de a fi implementat în documentul țintă, acesta să fie complet.

Expertiza în domeniul automotive este un criteriu obligatoriu și pentru revizorii noștri. Revizorul verifică documentul țintă. Astfel, un al doilea filtru uman vine să contribuie la asigurarea unui grad înalt de calitate a traducerii finale.

 

Tipuri de documente traduceri automotive

Sectorul automotive include o serie de documente specifice, fiecare cu cerințe specifice din punctul de vedere al serviciilor de traducere. Abordarea unui proiect de traducere din acest sector depinde de tipul documentelor sursă. Fiecare tip de documente presupune caracteristici bine delimitate, caracteristici care vor trebui să se regăsească și în documentul țintă. Elementele care definesc tipul unui document sunt determinate de destinația și utilitatea acestora.

Principalele tipuri de documente din domeniul automotive sunt:

 • Cărți tehnice pentru automobile;
 • Site-uri web ale producătorilor din domeniu;
 • Specificații de design pentru piese și produse finite;
 • Cărți de service;
 • Ghiduri de training, cursuri online;
 • Cataloage de prezentare;
 • Documente și materiale de marketing;
 • Rapoarte de cercetare.

Documentele din sectorul automotive acoperă toate procesele specifice industriei, de la documentațiile interne, până la manualele destinate utilizatorului final al autoturismului.

 

Limbi de traducere

Professional Translations propune servicii de traduceri pentru industria automotive în peste 40 de limbi. Combinațiile de limbi cel mai frecvent întâlnite la clienții noștri sunt cele vorbite în țările cu tradiție și forță în sectorul automotive, fie pe piețe auto importante. România oferă condiții de bune de extindere pentru cele mai importante companii internaționale din domeniu, de aceea, cele mai frecvente combinații de limbi conțin limba Română.

 • Traduceri Germană-Română, Română-Germană. Aceasta este cea mai frecventă combinație de limbi, fapt justificat de puterea industriei automotive din Germania. O serie de companii nemțești au dezvoltat facilități de producție în special în zona de vest a țării și generează cerere de traduceri specializate.
 • Traduceri Engleză-Română, Română-Engleză. Majoritatea  studiilor care se fac în sectorul auto se finalizează cu rapoarte și  concluzii scrise în limba Engleză, dar pentru ca specialiștii din companii să le înțeleagă în totalitate, fără interpretări eronate a unor termeni sau  exprimări, este nevoie ca documentul sursă să treacă printr-un proces de traducere.
 • Traduceri Franceză-Română, Română-Franceză. Franța este unul dintre cei mai mari producători auto nu doar din Europa, ci și din lume. Datorită acestei extinderi globale pe care o are sectorul auto francez, dar și a prezenței puternice pe piața din România, limba Franceză intervine frecvent în proiectele de traduceri din sectorul automotive.
 • Traduceri Italiană-Română, Română-Italiană. Italia este o țară cu tradiție în industria auto. Prezența mărcilor auto originare din Italia pe piața din România, a determinat formarea unei cereri susținute pentru servicii de traducere pentru această combinație de limbi.

Noutăţi

Referinţe

 • "În urma colaborării îndelungate cu firma Professional Translations SRL, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesionist în care au fost realizate traducerile tehnice şi de marketing din limba germană şi engleză, comenzile noastre au fost onorate prompt şi ireproşabil.

  Recomandăm colaborarea cu firma Professional Translations SRL în domeniul traducerilor tehnice şi nu numai."

  Director Vânzări - companie multinaţională

Newsletter