Traduceri electronică și electrotehnică

Traduceri electronică și electrotehnică

 

Traduceri specializate electronică și electrotehnică

Acest sector este unul important al traducerilor deoarece, se adresează companiilor din domeniul electronicii și electrotehnicii din două perspective pe care le-am adoptat și noi astfel încât să venim cu o propunere de servicii de traducere adaptate nevoilor lingvistice specifice acestui sector.

O primă perspectivă este traducerea documentelor de interne, utilizate la nivelul echipelor din cadrul companiilor de profil, iar o a doua perspectivă este cea de interacțiune cu utilizatorul direct al aparatului. Toată aparatura electronică disponibilă la ora actuală pe piață are în spate și o muncă de traducere, odată în ceea ce privește modul de producție dar și în ceea ce privește modul de utilizare. 

Aparatele electronice utilizate la scară largă au nevoie de documente clare și redactate într-un limbaj care să nu abuzeze de termenii tehnici, astfel încât utilizatorul final al unui frigider, calculator, tabletă, DVD player, televizor sau orice fel de produs electronic sau electrocasnic are cel puțin un manual de utilizare în mai multe limbi care oferă toate instrucțiunile astfel încât aparatul să dea dovadă de cele mai bune performanțe și să aibă o perioadă de exploatare îndelungată.

 

Tehnologie specializată pentru electronică și electrotehnică

Pentru a oferi servicii profesionale de traduceri care beneficiază de cel mai înalt grad de calitate și precizie, am introdus, în procesul nostru de traducere, unelte automate de traducere care ne permit să respectăm cerințele clienților în ceea ce privește timpii de realizare ai proiectelor. Aceste unelte nu oferă însă, traduceri finite, ele fiind un suport în munca traducătorului care asigură o abordare mai eficientă a fiecărui  proiect.

Cel mai utilizat astfel de element de tehnologie a traducerilor sunt  memoriile de traducere care permit construirea unei baze terminologice largi. Această bază terminologică bine documentată va economisi timpul traducătorului care prin utilizarea uneltelor reușește să reducă timpul până la finalizarea proiectelor.

Tehnologia pentru memoriile de traduceri pe care le folosim este construită de unul dintre cei mai specializați producători din domeniu, SDL Trados. Aceste memorii ne permit construirea bazei tehnologice specifice domeniului sectorului electronicii și electrotehnicii, dar în același timp, prin eficiența pe care ne-o oferă, reușim să venim cu propuneri competitive de costuri pentru clienții care încheie cu noi acorduri de lungă durată.

Tehnologia este asistată întotdeauna de unul sau mai mulți traducători specializați în sectorul electronicii și electrotehnicii astfel încât proiectul pe care ni-l încredințați să se finalizeze la cele mai înalte standarde de calitate. Pe lângă asistența traducătorului sau a echipei de traducători, susținuți de uneltele automate de traducere, proiectul dumneavoastră va trece și prin faza de revizie, etapă în care, un revizor specializat în electronică și electrotehnică, dar și în terminologia specifică sectorului în limba țintă va verifica tot documentul și-l va „curăța” de eventualele erori apărute în timpul procesului de traducere.

Prin expertiza umană, susținută de tehnologiile specializate de traduceri, reușim să ne încadrăm la standarde de calitate înalte, esențiale pentru funcționalitatea unui document tradus în limbă străină, nu doar în domeniul electronicii și electrotehnice, ci în toate sectoarele de traduceri tehnice sau specializate. 

 

Traducători specializați în electronică și electrotehnică

Traducătorii noștri au o expertiză  solidă în sectoarele tehnice sau specializate în care lucrează, iar domeniul electronicii și electrotehnicii nu face excepție de la această regulă. Fiecare traducător cu care colaborăm este selectat în urma unui proces de selecție riguros  care presupune testarea competențelor lingvistice în limbă străină, dar și cunoștințele terminologice din domeniul pentru care lucrează. Astfel, asigurăm clienților noștri un serviciu de traducere rapid și de calitate.

Traducătorii noștri au competențe dezvoltate în ceea ce privește localizarea, proces care permite adaptarea documentului sursă la particularitățile culturale ale publicului țintă. Astfel informațiile din document vor fi percepute de către destinatari mai clar, fără ambiguități de limbaj sau exprimare care ar putea periclita utilizarea corespunzătoare și în depline condiții de siguranță a aparaturii electronice.

Expertiza pe care o au în domeniul electronicii și electrotehnicii, le permite traducătorilor noștri să vină cu sugestii și propuneri cu ajutorul cărora să construiască baza terminologică pentru proiectele la care lucrează. Glosarul terminologic construit de noi sau asigurat de client contribuie decisiv la gradul de precizie regăsit în textul țintă. Odată construită, baza terminologica va putea fi dezvoltată și utilizată în proiectele viitoare ale clientului, ceea ce va oferi traducătorului un suport important care se va materializa în timpii de realizare ai proiectului.

Traducătorii noștri au experiență în traducerea de documente destinate atât utilizării de masă, adică documentele care vor ajunge la utilizatorul final al produsului, cât și a documentelor interne ale industriei care se referă la instrucțiuni și proceduri complexe din etapele de dezvoltare și producție a produselor specifice industriei. Diferența între aceste tipuri de situații este una majoră și intervine la nivelul limbajului utilizat.

Dacă în documentele destinate industriei limbajul este unul strict tehnic, în cele destinate utilizatorului final registrul folosit diferă, fiind mult simplificat astfel încât instrucțiunile de utilizare și întreținere să fie cât mai clare și ușor de parcurs. Un traducător specializat în acest domeniu va știi întotdeauna să diferențieze cele două registre și să abordeze proiectul în funcție de publicul țintă.

 

Tipuri de documente traduceri electronică și electrotehnică

Documentele specializate din sectorul traducerilor pentru electronică și electrotehnică provin din cele mai variate domenii ale industriei, acoperind de la fazele de design ale produselor, până la cele de producție, distribuție și interacțiune cu clienții, depășind manualele de utilizare și ajungând chiar la interfețele produselor propriu-zise.

 • Interfețe pentru televizoare, monitoare și alte tipuri de aparatură pentru redare video;
 • Interfețe pentru aparate GPS;
 • Interfețe pentru calculatoare și periferice;
 • Manuale de utilizare pentru produse electronice și electrocasnice;
 • Proceduri și instrucțiuni de producție;
 • Interfețe web pentru suport;
 • Cărți de service;
 • Instrucțiuni de service.

 

Acestea sunt doar câteva tipuri de documente din domeniul electronicii și electrotehnicii, expertiza noastră se extinde la tot ceea ce ține de acest domeniu și presupune intervenția unei echipe de lingviști profesioniști pentru ca documentația să fie făcută disponibilă unei audiențe internaționale.

 

Limbi de traducere

Acoperim peste 40 de combinații de limbi pentru domeniul traducerilor din electronică și electrotehnică. La nivel european, cele mai frecvente combinații de limbi includ limbile vorbite în țări cu tradiție și forță în acest domeniu industrial. România, fiind o bună piață de desfacere, oferind în același timp condiții propice și pentru dezvoltarea facilităților de producție, limba Română intervine frecvent în cele mai solicitate combinații de limbi pe care le propunem.

 • Traduceri Germană-Română, Română-Germană. Germania este un producător de top în sectorul industriei electronice și electrotehnice, iar exporturile provenite din acest sector sunt semnificative. Datorită produselor germane care intră pe piața din România, dar și a facilităților de producție germane din țara noastră, această combinație de limbi este cea mai solicitată, cel puțin în ceea ce ne privește.
 • Traduceri Engleză-Română, Română-Engleză. Engleza este limba în care se scriu majoritatea materialelor de referință din această industrie. De cele mai multe ori cele mai recente studii, rapoarte și analize, sunt redactate în Engleză după care sunt traduse pentru a fi ușor de parcurs și de către cei care nu vorbesc această limbă. 
 • Traduceri Franceză-Rmână, Română-Franceză. Franța are o industrie electronică și electrotehnică solidă, ceea ce generează implicit o serie de documente care au nevoie de intervenție lingvistică pentru a le face accesibile unui public specializat internațional.
 • Traduceri Itaiană-Română, Română-Italiană. Această combinație de limbi ocupă o pondere importantă în cererile de servicii lingvistice pe care le înregistrăm. De obicei, proiectele vizează utilizatorul direct, fiind constituite din manuale de utilizare și întreținere, documente care, datorită limbajului utilizat presupun un grad de dificultate mai redus.

 

 

Noutăţi

Referinţe

 • "Professional Translations a fost prima companie de traduceri care a reuşit să redea terminologia de specialitate şi coerenţa textelor în traducerea documentelor noastre, chiar şi în situaţia unor deadline-uri strânse."

  Director Achiziţii - companie multinaţională

Newsletter