Traduceri juridice

Traduceri juridice

 

Traduceri specializate juridice

Professional Translations propune un set de servicii de traduceri specializate în domeniul juridic, servicii care acoperă peste 40 de limbi și presupun un înalt nivel calitativ datorită traducătorilor cu o largă expertiză în acest domeniu profesional.

Datorită caracterului specific, textele juridice presupun un grad ridicat de precizie. Termenii folosiți în acest domeniu, indiferent de limbă, trebuie să indice lucruri clare și să nu lase loc la interpretări. Domeniul traducerilor juridice este unul sensibil tocmai acestui grad mare de precizie pe care îl cere. O simplă greșeală, sau un termen ambiguu, tradus din limba sursă în limba țintă îl poate împinge pe beneficiar dincolo de granița legii. 

Domeniul traducerilor juridice este unul sensibil datorită responsabilității asumate de către traducător și de către agenția de traduceri, de aceea noi lucrăm doar cu traducători specializați cu expertiză certificată în acest sector al traducerilor. Mai mult, sistemul nostru de management al proiectelor și tehnologia suport pe care o utilizăm, formează un ansamblu complex care ne permite să respectăm rigorile impuse în sectorul juridic.

 

Tehnologie specializată pentru traduceri juridice

Exigențele impuse de domeniul traducerilor juridice presupun o atenție sporită din partea traducătorului care lucrează propriu-zis la proiect. Pentru a ne asigura de uniformitatea lingvistică și terminologică a documentelor traduse, intervenția traducătorului este susținută activ de unelte de traducere automată, memorii de traduceri baze de date în care pot fi găsite ușor textele legale citate în documente, astfel încât, la finalizarea proiectului, documentul sau documentele să poată fi livrate către client în conformitate cu cele mai înalte standarde de precizie și calitate.

Tehnologia pe care o utilizăm beneficiază de ultimele actualizări și s-a demonstrat fiabilă în realizarea proiectelor de traduceri juridice pe care le-am contractat. Prin uneltele și aplicațiile pe care le folosește, traducătorul are posibilitatea să finalizeze proiectul mult mai repede și are o mai bună vedere de ansamblu asupra posibilelor variante de traducere.

Până la urmă, decizia finală asupra terminologiei și a formulărilor specifice utilizate în documentul țintă final, îi aparține traducătorului. El va lua decizia doar după ce va trece toate variantele prin filtrul expertizei sale. Soluția terminologică și lingvistică va fi implementată în documentul final doar după ce traducătorul sau echipa de traducători specializați care lucrează la proiectul dumneavoastră va confirma acuratețea ei în contextul dat.

Tehnologia joacă un rol important în procesul de traduceri juridice deoarece reușește să ofere timpi mai scurți de realizare. Practic, uneltele de traducere pe care le folosim ne susțin eforturile de a reduce constant timpii de realizare ai proiectelor, indiferent de combinațiile de limbi implicate, astfel încât să venim cu un răspuns prompt nevoilor de servicii lingvistice profesionale cerute de clienții noștri.

Totuși, indiferent cât ar fi de fiabile, uneltele de traducere nu pot oferi servicii de traducere propriu-zise, fiind nevoie de intervenția unui traducător specializat a cărui competențe lingvistice în limba sursă și cunoștințe aprofundate în domeniul juridic asigură calitatea finală a documentului tradus.

O altă unealtă de traducere este dicționarul juridic bilingv în formă tipărită sau digitală. Totuși traducătorii trebuie să aibă grijă în  utilizarea acestor dicționare deoarece există multe puncte slabe din punct de vedere calitativ, ceea ce va dăuna preciziei documentului țintă. 

 

Traducători specializați în domeniul juridic

Serviciile calitative și fiabile în domeniul juridic pe care le asigurăm se bazează pe competențele lingvistice și expertiza în acest sector de care traducătorii dau dovadă. Pentru a ne asigura că traducătorii cărora le încredințăm acest tip de documente au abilitățile necesare, avem un sistem elaborat de testare care confirmă sau infirmă capacitatea acestora de a livra servicii la nivelul de rigurozitate și precizie impus de acest domeniu.

Traducătorii specializați recrutați pentru a lucra în domeniul juridic lucrează exclusiv la proiecte pentru acest sector. Repartizarea traducătorilor pe proiecte se face în funcție de nivelul de expertiză determinat în urma evaluării obligatorii a competențelor, realizată în prealabil. În funcție de rezultatele obținute, traducătorului i se vor da proiecte la diferite niveluri de dificultate.

Astfel, un traducător mai puțin experimentat, dar care a fost recrutat datorită potențialului de dezvoltare, va primi proiecte cu un grad de dificultate mai scăzut, iar pe măsură ce dobândește experiență în domeniu și stăpânește din ce în mai bine elementele specifice ale traducerilor juridice, îi vor fi atribuite proiecte mai complexe. Gradul de dificultate al proiectelor crește direct proporțional cu expertiza traducătorului în domeniul juridic.

Un alt aspect important în evoluția unui traducător specializat este reprezentat de viteza sa de lucru. Pentru a putea răspunde prompt la nevoile clienților, traducătorul trebuie să-și crească viteza de lucru, fapt pe care îl poate realiza printr-o utilizare avansată a uneltelor de traducere automată.

Dezvoltarea competențelor de traducere trebuie completată, în domeniul  juridic de o informare constată. Pentru a reuși traduceri care respectă un grad înalt de precizie, traducătorul trebuie să fie la curent cu ultimele modificări ale cadrului legal din țara limbii sursă. De multe ori va trebui să facă adaptări ale documentului sursă pentru ca documentul țintă să se încadreze în contextul legal în care va fi utilizat.

 

Tipuri de documente traduceri juridice

Documentele juridice sunt redactate după o structură foarte clară și au ca scop stabilirea unor drepturi și obligații care le revin unor indivizi sau alte entități. Deoarece domeniul juridic este unul complex, iar documentele juridice prezintă o serie de particularități în funcție de utilizare și utilitate,  acestea au fost clasificate în mai multe tipuri:

 • contracte comerciale și civile;
 • declarații ale martorilor;
 • sentințe judecătorești;
 • declarații pe proprie răspundere;
 • acorduri de confidențialitate;
 • texte de lege;
 • hotărâri de guvern;
 • hotărâri judecătorești;
 • documente pentru marca înregistrată și drepturi de autor;
 • licențe.

 

Limbi de traducere

Professional Translations oferă servicii specializate de traduceri juridice în peste 40 de limbi. Cele mai frecvente combinați de limbi din domeniul juridic pentru care primim solicitări sunt câteva limbi de circulație vorbite în state dezvoltate economic din Europa și în limba Română, la care se adaugă și limbi vorbite de vecinii țării noastre.

Principalele combinații de limbi pentru care avem solicitări frecvente sunt:

 • Traduceri Germană-Română, Română-Germană. Cel mai frecvent tip de document juridic tradus pentru această combinație de limbi este contractul comercial. Multe firme germane lucrează cu furnizori români, iar contractul este indispensabil pentru asigurarea cadrului legal al acestor colaborări româno-gemane.
 • Traduceri Engleză-Română, Română-Engleză. Și aici contractul comercial este cel mai solicitat tip de document juridic. De multe ori nu se referă la relații comerciale româno-engleze, ci între alte naționalități, dar pentru a fi înțeles uniform de ambele părți, se optează pentru folosirea limbii Engleze ca limbă de comunicare între parteneri.
 • Traduceri Italiană-Română, Română-Italiană. Și această combinație de limbi este una frecventă datorită investitorilor italieni activi în special în sectorul agricol. Contractul comercial este și pentru această combinație de limbi, documentul cel mai solicitat spre a fi tradus.
 • Traduceri Maghiară-Română, Română-Maghiară. Maghiara este o limbă foarte solicitată pentru traduceri, în special în partea de vest a țării unde se manifestă o legătură mai strânsă în ceea ce privește relațiile comerciale româno-maghiare.

Noutăţi

Referinţe

 • "Professional Translations a fost prima companie de traduceri care a reuşit să redea terminologia de specialitate şi coerenţa textelor în traducerea documentelor noastre, chiar şi în situaţia unor deadline-uri strânse."

  Director Achiziţii - companie multinaţională

Newsletter